UBND tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022

15/08/2022

UBND tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh vào làm việc tại trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 09/09/2022

– Địa điểm:Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.yenbai.gov.vn