UBND TP. Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

18/04/2022

UBND TP. Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường học trực thuộc Thành phố năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 75 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2022 đến hết ngày 14/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lamdong.gov.vn