UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

01/09/2021

UBND thành phố Đông Hà thông báo tuyển dụng công chức phường như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển:

1.1. Số lượng và vị trí cần tuyển: 1 công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường.

1.2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

1.3 Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai.

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Nhận vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 30/8/2021 đến hết ngày 28/9/2021.

– Địa điểm nhận phiếu: Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà (số 1 đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông Hà).

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thành phố Đông Hà (http://dongha.quangtri.gov.vn) và công khai tại trụ sở UBND thành phố.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: dongha.quangtri.gov.vn