UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

17/06/2022

UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/06/2022 đến hết ngày 08/07/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Đông Hà

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: dongha.quangtri.gov.vn