UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

01/07/2020

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới, Đ/c: 88 Phạm Văn Đồng, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: donghoi.quangbinh.gov.vn