UBND TP. Ninh Bình thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học năm 2022

29/07/2022

UBND TP. Ninh Bình thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tpninhbinh.ninhbinh.gov.vn