UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan tổ chức Nội vụ Thành phố Quảng Ngãi, 57 Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND TP. Quãng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thông báo-4-5

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: thanhpho.quangngai.gov.vn