UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021

20/04/2021

UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 18/05/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Sơn La. Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021 UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021

UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021 UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021 UBND TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021

Nguồn tin: thanhpho.sonla.gov.vn