UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

05/08/2022

UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 177 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/08/2022 đến 16h00 ngày 01/09/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: tptdm.edu.vn