UBND TP. Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

01/07/2022

UBND TP. Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 15 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: UBND thành phố Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhphotuyenquang.gov.vn