UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020

15/05/2020

UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 01 chỉ tiêu

– Giáo viên THCS: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/05/2020 đến hết ngày 19/06/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Thành phố Tuyên Quang – Tổ 9, phường An Tường, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020

UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020 UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn