UBND TP. Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

14/01/2022

UBND TP. Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 11/02/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Tuyên Quang, tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn