UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng tại TT phát triển Quỹ đất năm 2020

24/12/2020

Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 25/01/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố Uông Bí, tầng 1, trụ sở Thành ủy Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TT phát triển Quỹ đất TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 TT phát triển Quỹ đất TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

TT phát triển Quỹ đất TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 TT phát triển Quỹ đất TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

>>>>> Xem thêm: UBND thành phố Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: uongbi.gov.vn