UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

04/06/2020

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 03/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Thành phố Việt Trì.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: viettri.gov.vn