UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

17/08/2020

UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31/08/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Tx.An Khê.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

 

UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch 1363/KH-UBND ngày 01/07/2020 

Nguồn tin: ankhe.gialai.gov.vn