UBND TX. Ayun Pa, Gia Lai tuyển dụng giáo viên và viên chức khác năm 2022

04/04/2023

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 15/03/2023 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thị xã Ayun Pa;
Trên cơ sở Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa, UBND thị xã Ayun Pa thông báo tuyển dụng giáo viên và viên chức khác của thị xã, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thị xã (các đơn vị trường học thuộc thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã) có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 mục III Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên và viên chức khác là 30 chỉ tiêu (Có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 190/KH- UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa (http://ayunpa.gialai.gov.vn), trụ sở Phòng Nội vụ thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, Trụ Sở UBND các xã, phường, Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa (http://pgdayunpa.edu.vn).
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 2, Mục III Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 4, Mục III Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu: Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay) tại Phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa (số 63 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai). Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận).
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 10/5/2023.
Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến đến 17 giờ 00’ ngày 10/5/2023), Phòng Nội vụ thị xã phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Ủy ban nhân dân thị xã trước 18 giờ 00’ cùng ngày.
6. Nội dung, hình thức thi tuyển: Xem chi tiết tại Khoản 1, Mục IV Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa.
7. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật.
Tạm thu 500.000 đồng/người do Phòng Nội vụ thị xã thu và nộp về Hội đồng tuyển dụng để thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
8. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:
– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa (http://ayunpa.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa (http://pgdayunpa.edu.vn).
– Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa (http://ayunpa.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa (http://pgdayunpa.edu.vn).
Yêu cầu Phòng Nội vụ thị xã chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm) nộp về Hội đồng tuyển dụng trước ngày 15/5/2023.
Nội dung chi tiết về tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa được quy định tại 190/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Ayun Pa; Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa (http://ayunpa.gialai.gov.vn), trụ sở phòng Nội vụ thị xã, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, Trụ Sở UBND các xã, phường, cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa (http://pgdayunpa.edu.vn).
Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được Hội đồng tuyển viên dụng viên chức giáo viên và viên chức khác thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa (http://ayunpa.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa (http://pgdayunpa.edu.vn).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Phòng Nội vụ tại địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (điện thoại 0269 3652496) để được hướng dẫn./.

Nguồn tin: ayunpa.gialai.gov.vn