UBND TX.Ba Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

24/03/2020

UBND TX.Ba Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 46 chỉ tiêu

– Cấp Tiểu học: 29 chỉ tiêu

– Cấp THCS: 07 chỉ tiêu

– Đối với TH và THCS Quảng Thủy: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 09/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, 84 Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TX.Vân Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND TX.Vân Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND TX.Vân Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND TX.Vân Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND TX.Vân Đồn, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: badon.quangbinh.gov.vn