UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

24/04/2020

UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 09/04/2020 đến hết ngày 08/05/2020

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

Nguồn tin: thixaphutho.gov.vn