UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

24/03/2021

UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, Tiếp nhận không qua thi tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 21/04/2021

– Địa điểm: Văn phòng UBND xã Hòa Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức112020

Nguồn tin: hoaphuoc.danang.gov.vn