Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

21/07/2021

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

>>>>> Xem thêm: Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: nfsc.gov.vn