Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuyển dụng công chức năm 2021

11/05/2021

Trung tâm Thông tin – Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 10/06/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tầng 1, số 06 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuyển dụng công chức năm 2021 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuyển dụng công chức năm 2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuyển dụng công chức năm 2021 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuyển dụng công chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: TB tuyen dung thay-5-6

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: cmsc.gov.vn