Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

23/05/2020

Ngày 18/5/2020, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành Quyết định số 199/QĐ-VPĐKĐĐ về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2020; Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo một số nội dung về tuyển dụng như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí cần tuyển, như:

Chứng chỉ Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin căn bản, hoặc tương đương, trở lên;

Chứng chỉ tiếng Anh bậc A1 (đối với vị trí tuyển dụng là Trung cấp, Cao đẳng), bậc A2 (đối với vị trí tuyển dụng là Đại học) theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, hoặc tương đương trở lên.

– Những người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm, có đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển: 157 chỉ tiêu, cụ thể:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 18/6/2020.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại liên hệ số: 0252. 3825539

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

– Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 6/2020.

– Địa điểm tổ chức xét tuyển:

Tổ chức xét tuyển vòng 1: tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tổ chức xét tuyển vòng 2: tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

6. Nội dung và hình thức xét tuyển: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại tiết 2 Mục VI Kế hoạch này.

b) Vòng 2

– Đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm trên máy vi tính (do Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức).

– Thời gian đánh giá: 30 phút.

– Điểm đánh giá năng lực được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả đánh giá trắc nghiệm trên máy vi tính.

Tất cả thông tin tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai được đăng tải tại www.stnmt.binhthuan.gov.vn.

Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và những người quan tâm được biết./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Quyết định chi tiết

Nguồn tin: stnmt.binhthuan.gov.vn