Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

26/06/2020

 Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Vị trí xét tuyển

– Địa chính viên hạng III (Mã số: v.06.01.02)

– Đo đạc bản đồ viên hạng III (Mã số: v.06.06.17)

– Viên chức hành chính (Mã số ngạch 01.003)

– Kế toán viên (Mã số ngạch: 06.031)

– Kỹ sư công nghệ hạng III (Mã số ngạch: v.05.02.07)

2. Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số người làm việc cần tuyên dụng là 24 chỉ tiêu, với vị trí việc làm cần tuyển gồm có:

– Vị trí Kế toán: 02 người;

– Vị trí Đăng ký và cấp Giấy chúng nhận: 11 người;

– Vị trí Đo đạc bản đồ: 06 người;

– Vị trí Tổ chức – Hành chính: 04 người;

– Vị trí Công nghệ thông tin: 01 người.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ xin dự tuyển nộp về Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: số 09 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chung của Sở Tài nguyên và Môi trường, những hồ sơ nộp sau thời điểm trên sẽ không được chấp nhận.

4. Thời gian tổ chc xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ công khai tại trụ sở làm việc và thông báo tới từng người đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin xin liên hệ tới Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: số 09, Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ, hoặc qua số điện thoại: 0292.3766692.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020  Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

 Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020  Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cantho.gov.vn