Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022

23/06/2022

Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đối với thí sinh tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/06/2022 đến 17h00 ngày 13/07/2022

– Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thaibinh.gov.vn