Viện Chiến lược và Chính sách y tế tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Viện Chiến lược và Chính sách y tế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 05 vị trí việc làm

STT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp Số lượng tuyển dụng Khoa, phòng Tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ theo khung năng lực vị trí việc làm
1 Nghiên cứu viên về chiến lược, chính sách y tế Nghiên cứu viên V.05.01.03 01 Khoa Xã hội học y tế và Dân số – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Xã hội học, khối ngành sức khỏe, Luật

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

02 Khoa Tài chính y tế và Đánh giá công nghệ y tế – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Khối ngành sức khỏe, Kinh tế, Đánh giá công nghệ y tế.

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

02 Khoa Y tế công cộng – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Khối ngành sức khỏe, Chính sách công, Luật

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

02 Khoa Tổ chức và nhân lực y tế – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo:

Khối ngành sức khỏe, Quản lý nhân lực, Chính sách công

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

04 Khoa quản lý cung ứng dịch vụ y tế – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Khối ngành sức khỏe, Chính sách công, Luật

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

2 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 01 Văn phòng – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Luật, Hành chính, khối ngành sức khỏe, Xã hội học hoặc tương đương

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

3 Chuyên viên về Hành chính – Văn phòng Chuyên viên 01.003 02 Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và hợp tác quốc tế – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Hành chính, Luật, Xã hội học, khối ngành sức khỏe….

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

4 Văn thư viên Văn thư viên 02.007 01 Văn phòng – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

5 Chuyên viên về CNTT CNTT hạng III V.11.06.14 01 Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trình độ đại học trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông

– Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Tiếng Anh, bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên

+ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Hình thức, nội dung xét tuyển

5.1 Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng theo quy định.

5.2.  Nội dung xét tuyển viên chức

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Phỏng vấn

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

– Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

– Thang điểm: 100 điểm.

Hiểu biết về pháp luật Kiến thức chuyên môn Kỹ năng giao tiếp, ứng xử Tổng cộng
30 điểm 40 điểm 30 điểm 100 điểm

Nội dung phỏng vấn như sau:

– Hiểu biết: về Luật Viên chức, Luật Viên chức sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi……..

– Kiến thức chuyên môn: Nội dung câu hỏi được chuẩn bị phù hợp với từng vị trí việc làm

– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển.

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2022 – 11/11/2022.

– Địa điểm: Viện Chiến lược và Chính sách Y tế – Ngõ 196 (A36 cũ) đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

7. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai lần đầu trên báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô, trên trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (http://www.hspi.org.vn).

– Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần. Hồ sơ gửi qua đường bưu chính phải đến trước 16h30 ngày 14/10/2022 tính theo dấu ngày nhận/ngày đến của bưu điện.

– Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: Văn phòng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (tầng 2) – Ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng chí Trịnh Thúy Hằng, số điện thoại di động 09811 957 01; điện thoại cố định 8234.167.

– Lệ phí dự thi: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Viện Chiến lược và Chính sách y tế và được đăng trên trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Nguồn tin: www.hspi.org.vn