Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

18/06/2022

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/06/2022 đến hết ngày 20/07/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 38689187

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.viaep.org.vn