Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều chỉnh, bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2023

17/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH – HHTM ngày 03/3/2023 của Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương về việc xét tuyển viên chức năm 2023.
Căn cứ Thông báo Xét tuyển viên chức năm 2023 tại thông báo Số 203/TB- HHTM ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Nội dung thông báo đã được đăng trên Báo Sức khỏe đời sống tại Số báo 37, phát hành ngày 07 tháng 03 năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử của Viện cùng ngày.
Viện xin đính chính điều chỉnh, bổ sung thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

– Tổng số người cần tuyển dụng là 85 người tương ứng với 32 vị trí việc làm (số lượng người cần tuyển không thay đổi).
– Vị trí chuyên viên, Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia – Thứ tự vị trí việc làm
3.38 đính chính là 3.16.
– Đính chính, bổ sung thêm vị trí tuyển dụng của phòng Hành chính và khoa Dược, cụ thể như sau:

 

STT

 

Vị trí việc làm

Thứ tự vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Hạng chức danh nghề nghiệp  

Mã số CDNN

Số lượng tuyển dụng Tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ theo khung năng lực vị trí việc làm
 

1.

Chuyên viên,  phòng Hành

chính

 

3.12

Chuyên viên  

III

 

01.003

 

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành lưu trữ học
 

2.

Cán sự, phòng Hành

chính

 

3.24

 

Cán sự

 

IV

 

01.004

 

1

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

 

 

 

 

3.

 

 

Dược sĩ, khoa Dược

 

 

 

2.34

 

 

 

Dược sĩ

 

III

 

V.08.08.22

 

2

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên

ngành Dược

 

IV

 

V. 08.08.23

 

2

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

chuyên ngành Dược

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm đính chính trên của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Viện, cụ thể: Từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023 (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật). Buổi sáng từ 7h30 – 12h00, buổi chiều từ 13h30 – 17h00. Các trường hợp nộp sau thời gian nêu trên đều không hợp lệ.
Các nội dung thông báo khác đã đăng tại trên Báo Sức khỏe đời sống tại số 37 ngày 07 tháng 3 năm 2023 và trên trang thông tin điện tử của Viện không thay đổi.
Xin trân trọng thông báo!

>>>>> Xem thêm: Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2023

Nguồn tin: vienhuyethoc.vn