Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020

05/10/2020

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 06/11/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động. Số 99 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: vnniosh.vn