Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

19/05/2022

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu

– 05 Kiểm định viên,

– 02 Huấn luyện an toàn lao động và đào tạo nghề,

– 02 vị trí Tổ chức nhân sự,

– 02 vị trí hành chính – tổng hợp,

– 01 vị trí Văn thư lưu trữ,

– 05 vị trí Nghiên cứu khoa học,

– 04 vị trí Hợp tác quốc tế,

– 02 Kế toán viên,

– 03 vị trí Kiểm soát môi trường lao động.

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2022 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. HCM.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển vui lòng truy cập website Viện tại địa chỉ: www.soshi.vn.

Nguồn tin: Báo Người lao động