Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản – Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2021

12/07/2021

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản – Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021

– Địa điểm: Văn phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.vigmr.vn