Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2022

04/04/2022

Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022

– Địa điểm: Văn phòng Viện, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: wasi.org.vn