Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020

14/01/2021

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 11/02/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình. số 168 đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vksndhoabinh.gov.vn