Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2023

15/03/2023

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-VKSTC ngày 09/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân năm 2023; Thông báo số 701/VKSTC-V15 ngày 02/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023 đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-VKS ngày 16/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2023.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng công chức năm như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 12 công chức làm Nghiệp vụ Kiểm sát tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (sau đây viết tắt là VKSND), cụ thể như sau:
– Thi tuyển 06 chỉ tiêu: VKSND tỉnh Lai Châu 02 chỉ tiêu, VKSND huyện Than Uyên 01 chỉ tiêu, VKSND huyện Tân Uyên 01 chỉ tiêu, VKSND thành phố 01 chỉ tiêu, VKSND huyện Tam Đường 01 chỉ tiêu.
– Xét tuyển 06 chỉ tiêu: VKSND huyện Mường Tè 02 chỉ tiêu, VKSND huyện Sìn Hồ 02 chỉ tiêu, VKSND huyện Phong Thổ 01 chỉ tiêu, VKSND huyện Nậm Nhùn 01 chỉ tiêu.
* Lưu ý: Đối với ứng viên dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng (Xét tuyển hoặc thi tuyển; trường hợp thí sinh không trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển sẽ không được tham gia tiếp kỳ tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển trong năm và ngược lại, thí sinh không trúng tuyển bằng hình thức thi tuyển sẽ không được tham gia kỳ tuyển dụng công chức bằng hình thức xét tuyển trong năm.
Thí sinh đã đăng ký tuyển dụng tại VKSND tỉnh Lai Châu sẽ không được đăng ký tuyển dụng tại VKSND tỉnh khác.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
– Là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời dự tuyển: Đối với Nam không quá 35 tuổi; đối với Nữ không quá 30 tuổi.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật; Đã được các đơn vị trong Ngành Kiểm sát nhân dân sơ tuyển.
– Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan Y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; Nam cao từ 1,60m, nặng 50 kg trở lên; Nữ cao từ 1,55m, nặng 45 kg trở lên.
2.2 Về trình độ chuyên môn có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
– Có trình độ Cử nhân Luật trở lên;
– Đã được đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát;
(Trường hợp đối tượng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định).
Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
3. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) vào vị trí việc làm (02 bản); Bản sao bằng Cử nhân/thạc sỹ (02 bản). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, (phòng 206, trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu, Tổ 9, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì gửi).
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với bản Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: https://vksndlaichau.gov.vn/
Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Lai Châu.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Lai Châu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, VKSND tỉnh Lai Châu sẽ báo cáo VKSND tối cao và ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với người trúng tuyển theo quy định
Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

4. Nội dung, hình thức, ưu tiên trong tuyển dụng
4.1. Xét tuyển: Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 biên chế vào các đơn vị: VKSND huyện Mường Tè 02 chỉ tiêu, VKSND huyện Sìn Hồ 02 chỉ tiêu, VKSND huyện Phong Thổ 01 chỉ tiêu, VKSND huyện Nậm Nhùn 01 chỉ tiêu.
Xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển; điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
Người trúng tuyển là người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, cộng điểm ưu tiên (nếu có), lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.
4.2. Thi tuyển: Chỉ tiêu tuyển dụng 06 biên chế tại VKSND tỉnh Lai Châu 02 chỉ tiêu, VKSND huyện Than Uyên 01 chỉ tiêu, VKSND huyện Tân Uyên 01 chỉ tiêu, VKSND thành phố 01 chỉ tiêu, VKSND huyện Tam Đường 01 chỉ tiêu.
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi sau:
a. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.
* Dự kiến nội dung thi trắc nghiệm gồm có 3 phần:
Phần 1: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
Phần 2: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi: 30 phút. Phần 3: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi: 30 phút.

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
– Có bằng Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ;
– Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp phần 2.
b. Vòng 2: Thi môn chuyên ngành,
* Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
* Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc Thi viết.
* Thang điểm: 100 điểm.
* Thời gian thi: Thi phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi thi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị); thi viết 180 phút (Không kể thời gian phát đề).
Người trúng tuyển là người có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng. Sau khi hoàn thiện quy trình thi tuyển sẽ tiếp nhận và điều động các thí sinh trúng tuyển về các đơn vị thuộc khu vực thi tuyển.
Nội dung và hình thức cụ thể sẽ thông báo trực tiếp đến thí sinh sau.
4.3. Ưu tiên trong tuyển dụng: Theo Quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
5. Thời gian và địa điểm thi tuyển
5.1. Về xét tuyển:
Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển cụ thể sẽ có thông báo tới các thí sinh sau.
5.2. Về thi tuyển:
Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển thực hiện theo kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển (Đơn vị sẽ thông báo sau).
6. Lệ phí thi tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. (Thí sinh nộp lệ phí thi tuyển mức 500.000 đồng/01 hồ sơ).
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu; Số điện thoại 0349.772.505 (đ/c Mai Thị Thu Hà)./.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn

Có thể bạn quan tâm:

>>>>> Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Viện kiểm sát môn Kiến thức chung năm 2023