Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020

19/11/2020

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 16/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, số 2C Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Mẫu sơ yếu lí lịch tự thuật

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.vkspy.gov.vn