Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020

19/11/2020

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 17/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ( Phòng 304), phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: www.vksquangninh.gov.vn