Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020

18/11/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 16/12/2020

– Địa điểm: Phòng tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, số 63 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: vkssonla.gov.vn