Viện Kỹ thuật Biển – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2022

05/09/2022

Viện Kỹ thuật Biển – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Công trình Biển năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tlus.edu.vn