Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tuyển dụng viên chức năm 2023

17/11/2023

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

I . Thông tin vị trí tuyển dụng:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 02 chỉ tiêu.
2. Vị trí, chỉ tiêu, điều kiện, yêu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm

STT Tên vị trí việc làm Chỉ tiêu Ngạch viên chức Mô tả công việc thực hiện Điều kiện, yêu cầu
1 Chuyên viên Hành chính – tổng hợp (phụ trách Khoa học công nghệ và Đào tạo) 01 Chuyên viên – Phụ trách các công việc liên quan đến mảng Khoa học công nghệ và Đào tạo; Thư ký Phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu;

– Các công việc khác theo phân công.

– Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung về dự tuyển viên chức;

– Tốt nghiệp từ đại học trở lên;

– Có kiến thức, kinh nghiệm về mảng công tác phụ trách.

2 Chuyên viên Hành chính – tổng hợp (phụ trách nghiên cứu viên) 01 Chuyên viên – Phụ trách các công việc liên quan đến quản lý nghiên cứu viên;

– Các công việc khác theo phân công.

– Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung về dự tuyển viên chức;

– Tốt nghiệp từ đại học trở lên;

– Có kiến thức, kinh nghiệm về mảng công tác phụ trách;

– Trình độ Tiếng Anh tốt.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
Có lý lịch rõ ràng;
Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;
Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ;
Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 mục II của Thông báo này.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Nội dung tuyển dụng
Nội dung tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Xét tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn về nghiệp vụ chuyên ngành

a. Hình thức thi: Phỏng vấn.
b. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Kiểm tra năng lực, kỹ năng, ngoại ngữ của thí sinh.
Đối với các vị trí có yêu cầu trình độ Tiếng Anh: Thí sinh sẽ phải tham gia phỏng vấn bằng Tiếng Anh và làm bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh.

c. Thời gian thi: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).
d. Thang điểm: 100 điểm.
Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại khoản 3 phần V của Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại tiết b điểm 4.1 khoản 4 phần III của Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Đề nghị cung cấp kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển các giấy tờ sau để đối chiếu:

+ Bản gốc/bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ trình độ ngoại ngữ/tin học, các chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp thêm bản dịch ra tiếng Việt theo quy định.

+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp (Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu có)

– Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Hồ sơ trúng tuyển: Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển sẽ phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023 (trong giờ làm việc hành chính từ Thứ Hai tới Thứ Sáu).

– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng A.202, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, số 157 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội – ĐT: (024) 3623 1542 – máy lẻ: 159.

3. Thời gian, địa điểm thi: Dự kiến trong tháng 12/2023 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, số 157 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
V. PHÍ TUYỂN DỤNG

Người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trường hợp đăng ký mà không tham gia xét tuyển sẽ không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng được đăng tải trên website của Viện (https://viasm.edu.vn/) và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Văn phòng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán qua số điện thoại: (024) 3623 1542 – máy lẻ: 159 để được hướng dẫn, giải đáp.

*****Đính kèm:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: viasm.edu.vn