Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch – Tổng cục du lịch tuyển dụng viên chức năm 2022

12/05/2022

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch – Tổng cục du lịch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết 17h00 ngày 10/06/2022

– Địa điểm: Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính – Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: vietnamtourism.gov.vn