Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

22/09/2022

Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 10/10/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Vật liệu xây dựng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:vuongtran.1991@gmail.com