Hỏi đáp và tin tức

10/06/2022

Chứng chỉ hành nghề có thay được chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề?

Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.

Bà Trịnh Thị Thu Phương (Hà Nội) hỏi, chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm 2, Khoản 9 Điều 1 Nghị định số  89/2021/NĐ-CP có thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 9 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 1/10/2014 và Điểm d, Khoản 2, Điều 6 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không?

Chứng chỉ hành nghề thay thế chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 9 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và Điểm d, Khoản 2, Điều 6 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có phải phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng không?

Kỹ sư ngành xây dựng có được vận dụng mã chức danh nghề nghiệp “Kỹ sư (hạng III), mã số V.05.02.07” theo Điều 10 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm 2, Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định: Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.

Do đó, trường hợp có chứng chỉ hành nghề theo quy định nêu trên thì được sử dụng thay thế cho chứng chỉ chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật; đồng thời được sử dụng thay thế chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Theo quy định thì các bộ quản lý viên chức chuyên ngành chịu trách nhiệm quy định mã số, tiêu chuẩn và chương trình bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý. Vì vậy đề nghị bà Trịnh Thị Thu Phương liên hệ với bộ quản lý chuyên ngành để được giải đáp nội dung vận dụng mã chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng