pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B2 (Bậc 4) ôn thi công chức, viên chức 2024

Giá: 180,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B2 (Bậc 4) ôn thi công chức, viên chức 2024” bao gồm 912 câu hỏi và đáp án. Bộ câu hỏi ở trình độ B2 tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức; nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức. Những dạng câu hỏi có trong bộ câu hỏi:

Phần 1: Ngữ pháp

Phần 2: Điền từ (Đục lỗ)

Phần 3: Đọc hiểu

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ B2 (bậc 4) năm 2023

***Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank