Hỏi đáp và tin tức

11/01/2022

Có 5 năm công tác thì được xem xét tiếp nhận công chức?

Ông Nguyễn Nho (Quảng Trị) là viên chức ban quản lý dự án, phụ trách mảng kế hoạch được 7 năm, trong đó có 4 năm làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và 3 năm làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc (viên chức).

Phòng Kế hoạch đang có nhu cầu tuyển công chức có vị trí phù hợp với ngành nghề của ông Nho và muốn tiếp nhận ông theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ông Nho hỏi, trường hợp của ông có đủ điều kiện không?

Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trường hợp viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào làm công chức.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng