Hỏi đáp và tin tức

19/09/2022

Có được nâng ngạch công chức khi đã có bằng đại học không?

Khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Từ khóa:

Các bài đã đăng