Hỏi đáp và tin tức

27/01/2023

Công chức được điều động, tính thời gian nâng lương thế nào?

Bà Lò Thu Hương (Điện Biên) được tuyển dụng vào làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ngày 16/8/2021, do có thời gian làm hợp đồng tại vị trí làm việc nên bà được miễn chế độ tập sự và được hưởng 100% mức lương bậc 1, hệ số 2,34 ngạch chuyên viên mã số 01.003. Ngày 1/9/2021, bà có quyết định của Huyện ủy điều chuyển sang Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tháng 8/2022, khi học xong lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Huyện ủy có làm văn bản đề nghị bổ nhiệm ngạch cho bà Hương (trong đó có ghi rõ đề nghị bổ nhiệm ngạch chuyên viên, đơn vị công tác là Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Tuy nhiên Quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi là: Bổ nhiệm ngạch công chức công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ngạch chuyên viên, mã số 01.003, công chức loại A1, bậc 1, hệ số 2,34. Được hưởng ngạch, bậc lương mới từ ngày 16/8/2022 (thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 16/8/2022).

Bà Hương hỏi, do được miễn chế độ tập sự nên bà được điều động sang cơ quan khác mà quyết định của bà vẫn ghi cơ quan được tuyển dụng ban đầu như vậy có đúng không? Thời gian tính nâng bậc lương của bà là ngày 16/8/2022 có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoảng thời gian công tác của bà Hương từ ngày 16/8/2021 đến ngày 16/8/2022 (sau khi được tuyển dụng và miễn chế độ tập sự) không thuộc các trường hợp tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Do đó, đề nghị bàHương liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh, phản ánh về thời gian tính nâng bậc lương và đơn vị công tác trong Quyết định để được giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng