Hỏi đáp và tin tức

Đề xuất bổ sung thứ tự ưu tiên tuyển chọn công dân vào ngành công an

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo lần hai về việc Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào công an nhân dân.

Từ khóa:

Các bài đã đăng