Hỏi đáp và tin tức

Điều kiện Bí thư đoàn cấp xã được tiếp nhận làm viên chức

Trường hợp Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức.

Ông Lê Anh Trí (Đồng Nai) phản ánh, Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ông Trí hỏi, trường hợp là Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là cán bộ cấp xã nhưng không thuộc vị trí việc làm thì có được tiếp nhận không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định về tiếp nhận vào làm viên chức. Theo đó, trường hợp Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng