Hỏi đáp và tin tức

31/08/2022

Điều kiện bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II

Chồng của bà Hoàng Thị Lịch (Sóc Trăng) là giáo viên THCS dạy môn Mỹ thuật, hưởng lương cao đẳng. Năm 2014, do dư giáo viên Mỹ thuật, chồng bà được điều chuyển xuống dạy tiểu học nhưng vẫn giữ mã ngạch giáo viên THCS.

Năm 2019, chồng bà Lịch được làm hồ sơ đổi sang mã ngạch giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.08. Bà Lịch hỏi, chồng bà có đủ điều kiện để chuyển qua giáo viên tiểu học hạng II không (chồng bà đáp ứng đầy đủ văn bằng chứng chỉ)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định về bổ nhiệm giáo viên tiểu học tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) nếu đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì giáo viên phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Để bảo đảm đủ các điều kiện khi đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28), chồng của bà Hoàng Thị Lịch cần nghiên cứu quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại Điều 3 Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập để biết được mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo từng hạng chức danh nghề nghiệp đã quy định.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng