Hỏi đáp và tin tức

18/06/2022

Điều kiện đăng ký thi thăng hạng viên chức năm 2022

Dự kiến, kỳ thi thăng hạng viên chức được tổ chức vào tháng 7.2022. Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng viên chức năm 2022 được quy định dưới đây.

Từ khóa:

Các bài đã đăng