Hỏi đáp và tin tức

15/09/2022

Điều kiện thi tuyển công chức năm 2022

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh với vị trí tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và một số cơ quan khác trong bộ máy nhà nước.

Từ khóa:

Các bài đã đăng